Home

alles3.jpg"Drentse Aa" is een assortiment biologische zuivelproducten, afkomstig uit het Nationaal beek-en esdorpenlandschap  Drentsche Aa. De producten worden van biologische melk gemaakt; dit betekent dat op het weiland geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat de koeien op een diervriendelijke manier worden gehouden. Op alle producten staat dan ook het wettig gecontroleerde Eko-keurmerk.

De melk wordt op ambachtelijke wijze verwerkt door Kaasmakerij "Karwij" in Rolde. Zo hanteert men hier nog het traditionele karnproces bij de bereiding van karnemelk en echte boter. Dit komt niet veel meer voor, zodat de bijzondere, zachte smaak van deze karnemelk steeds zeldzamer wordt. Voor Kaasmakerij Karwij staat het milieu centraal. In tegenstelling tot andere zuivelbedrijven worden Drentse Aa producten voornamelijk in glas verpakt. Verder wordt bij het verwerken van de produkten natuurstroom gebruikt in de vorm van zonnecollectoren, die op het dak van de kaasmakerij in Rolde zijn geplaatst.